VPB-tarieven 2018 tot/met 2024


2023: een abrupt einde aan de stelselmatige verlaging van de vennootschapsbelasting.

In de jaren 2011 tot/met 2018 is de vennootschapsbelasting (VPB) stabiel geweest met een laag tarief van 20%, een hoog tarief van 25% en een tariefdrempel van € 200.000.

Vanaf 2019 tot en met 2022 werd de VPB stapsgewijs verlaagd. Het tarief voor de laagste schijf zakte van 20%, naar 19% (2019), 16,5% (2020) en tenslotte 15% (2021 en 2022). De drempel voor de laatste schijf werd tweemaal verhoogd van € 200.000 (2020) naar € 245.000 (2021) tot zelfs € 395.000 in 2022. Het verhogen van de drempel betekende een extra verlaging van de VPB. In 2022 ging weliswaar het tarief van de tweede schijf licht omhoog van 25% naar 25,8% maar per saldo is de VPB in dat jaar het laagst van alle jaren door de hoge tariefdrempel.

In 2023 wordt deze neerwaartse trend in één jaar teniet gedaan en zijn de VPB-tarieven bijna weer gelijk aan die van 2018. Hieronder staat de VPB-belasting weergegeven bij een belastbare winst van € 300.000 in de jaren 2018 t/m 2024.Met de onderstaande calculator kunt u niet alleen het te betalen bedrag aan VPB berekenen maar tevens in één opslag zien hoe hetzelfde belastbare bedrag werd/wordt belast in de jaren 2018 tot/met 2024.

VPB-tarieven 2018 t/m 2024


Jaar Winst Tarief
2024 Tot en met € 200.000
boven € 200.000
19%
25,8%
2023 Tot en met € 200.000
boven € 200.000
19%
25,8%
2022 Tot en met € 395.000
boven € 395.000
15%
25,8%
2021 Tot en met € 245.000
boven € 245.000
15%
25%
2020 Tot en met € 200.000
boven € 200.000
16,5%
25%
2019 Tot en met € 200.000
boven € 200.000
19%
25%
2018 Tot en met € 200.000
boven € 200.000
20%
25%

VPB-calculator


Bereken het te betalen VPB-bedrag over de winst.

Kies het jaar

Belastbare winst