Handleiding & tips voor het gebruik van MasterBalance.nl


Eerste stappen

Beginbalans

Journaalpost/boeking invoeren

Invoer-sjabloon maken / wijzigen

Subtotalen maken / wijzigen

Bank-mutaties importeren en verwerken

Auto-positie rekeningen op balans

Automatische berekening van VPB

Eerste stappen

Wanneer u voor het eerst inlogt in MasterBalance.nl, zijn er nog geen rekeningen aangemaakt. U kunt direct een standaard-set importeren en/of rekeningen handmatig aanmaken.


Importeer een standaard-set van rekeningen

Klik rechtsboven op het hamburger-menu en kies Instellingen -> Instellingen importeren / exporteren. Hier kunt u een standaard-set kiezen of een xml-bestand uploaden welke afkomstig is uit een ander MasterBalance-account. Dit laatste kan handig zijn als u MasterBalance.nl wilt opstarten op basis van uw eigen voorkeuren.

De standaard-instellingen bevatten drie onderdelen:

  1. Rekeningen
  2. Invoer-sjablonen
  3. Subtotalen

Geïmporteerde rekeningen kunt u altijd aanpassen / verwijderen.


Rekeningen handmatig toevoegen

Klik rechtsboven op het hamburger-menu en kies Instellingen -> Rekeningen.


Invoer-sjablonen

Met een invoer-sjabloon kunt u een nieuwe journaalpost voorbereiden met:

  1. de juiste rekeningen
  2. de juiste keuze tussen debet en credit
  3. de onderlinge verhouding van de bedragen (in procenten)

Hierdoor hoeft u bij invoeren van een nieuwe boeking alleen het gewenste sjabloon te kiezen en het eerste bedrag in te voeren. De andere rekeningen en bedragen worden dan automatisch ingevuld.


Subtotalen

U kunt op elke plek op de balans een subtotaal tonen van de rekeningen van uw keuze. Deze subtotalen zijn slechts informatief en tellen niet mee in de balans. Deze worden ook getoond op de export van de jaarrekening naar Word.

Beginbalans

Alle beginbalans-posten worden geboekt tegen de Eigen-vermogenrekening: Beginbalans / Winstreserves vorig boekjaar


Standaard-beginbalanspost

Indien u een standaard-set hebt geimporteerd, kiest u Beginbalanspost Activa of Beginbalanspost Passiva.

De beginbalanspost voor de bank ziet er als volgt uit:

Beginbalans 2024 Bank D / C Bedrag
Bank - Hoofdrekening D 1.200,37
Beginbalans / Winstreserves vorig boekjaar C 1.200,37

De beginbalanspost voor de aandelen ziet er als volgt uit:

Beginbalans 2024 Aandelen D / C Bedrag
Beginbalans / Winstreserves vorig boekjaar D 10.000
Aandelen C 10.000
Journaalpost/boeking invoeren

Klik bovenin op Nieuwe boeking. Indien u invoer-sjablonen hebt (geïmporteerd), staan deze onder de rekeningen vermeld. Kies een invoer-sjabloon, voer het bedrag in van de eerste journaalpost-regel en klik op Tab.

Pas als de journaalpost compleet is en in balans is, verschijnt onderaan de knop Opslaan.

Invoer-sjablonen maken / wijzigen

Klik rechtsboven op het hamburger-menu en kies Instellingen -> Invoer-sjablonen.

In de kolom Ratio % geeft u aan hoe de bedragen zich verhouden tot het bedrag in de eerste regel (oranje veld). Voor een verkoopfactuur met 21% btw, ziet dit er als volgt uit:

Verkopen - 21% D / C Ratio %
Bank - Hoofdrekening D 121
Verkopen 21% NL C 100
BTW Rubriek 1a Verkopen 21% C 21

U kunt ook vanuit een journaalpost direct een invoer-sjabloon maken. Pas daarna bij Instellingen -> Invoer-sjablonen desgewenst de ratio's aan.

De invoer-sjablonen worden gegroepeerd getoond onder elke journaalpost. Zo kunt u de sjablonen bij elkaar plaatsen die met elkaar te maken hebben.


Sjablonen automatisch herkennen

Wanneer u gebruik maakt van de bank-import (zie hieronder), kunt u sjablonen automatisch selecteren op basis van zoekwoorden. Betaalt u bijvoorbeeld elke maand de huur van uw werkruimte, en staat er altijd in de bankmutatie een uniek herkenbare omschrijving als:

Huur pand

dan voegt u "Huur pand" toe aan de zoekwoorden bij het sjabloon om de huur de te boeken. Zodra u een bank-mutatie opent waar "Huur pand" ergens in de omschrijving staat, zal MasterBalance automatisch het gekoppelde sjabloon voorselecteren met een groene kleur.

Subtotalen maken / wijzigen

Klik rechtsboven op het hamburger-menu en kies Instellingen -> Subtotalen.

Geef bij elk subtotaal aan:

Bank-mutaties importeren en verwerken

Bank-mutaties kunnen vrijwel altijd vanuit de bank worden gedownload in csv-formaat. MasterBalance.nl biedt vervolgens de mogelijkheid deze te importeren zodat deze snel een eenvoudig kunnen worden verwerkt in de boekhouding.

Klik rechtsboven op het hamburger-menu en kies Bank-import.


Wanneer u een nieuwe boeking in wilt voeren, klikt u bovenin op Nieuwe boeking. Vervolgens klikt u op Bank-import. Om de gegevens over te nemen uit de import, klikt u op de groene pijl. Hiermee worden gegevens ingevuld in de scherm voor een nieuwe post. Kies vervolgens Invoer-sjablonen en selecteer het gewenste sjabloon om de journaalpost compleet te maken.

Het is ook mogelijk om in de lijst van geïmporteerde bankmutaties, een selectie te maken op zoekwoord en deze in één keer allemaal weg te boeken op basis van een invoersjabloon.

Auto-positie rekeningen op balans

Auto-positie betekent dat een rekening automatisch onder Activa of Passiva wordt getoond op basis van het saldo. Dit geldt alleen voor rekeningen onder Vlottende activa en Kortlopende schulden.

Een voorbeeld is de RC DGA. Bij een positief saldo wordt deze als vordering getoond en anders als kortlopende schuld. Dit is ook toepasbaar voor bijvoorbeeld netto te betalen VPB en btw.

Het saldo wordt berekend met een Subtotaal.

Automatische berekening van VPB

De VPB wordt berekend op basis van het jaartal van de gekozen balansperiode. De start- en einddatum dienen hetzelfde jaar te betreffen.