Boekhoudkundige ondersteuning


Hebt u ondersteuning nodig bij het gebruik van MasterBalance? Wij helpen u graag!

U kunt ons inschakelen voor:

  • het correct instellen van de beginbalans;
  • periodieke controle van de ingevoerde boekingen;
  • de btw-aangifte;
  • suppleties btw-aangiften;
  • jaarafsluiting en opstellen jaarrekening;
  • aangifte inkomstenbelasting (eenmanszaak, vof, maatschap);
  • aangifte vennootschapsbelasting (VPB);
  • deponeren jaarcijfers bij de KvK.

  Tarieven


Het uurtarief bedraagt € 89,- ex btw.


  Werkgebied


Het werkgebied is heel Nederland. Alle contacten verlopen via telefoon en email. Met AnyDesk en Teamviewer kan online direct worden samengewerkt.

  De "First Time Right"-methode

De meest efficiënte werkwijze voor het bijhouden van de boekhouding, is door elke maand, elk kwartaal of aan het einde van het jaar, gezamenlijk (online) de bankmutaties in te lezen en direct in één keer goed te verwerken. Het enige dat de ondernemer in dat geval zelf doet, is facturen opstellen en versturen.

MasterBalance First Time Right

Door gezamenlijk alle mutaties te verwerken, zijn de controle-werkzaamheden (en bijbehorende kosten) vrijwel nihil. Afhankelijk van de wens van de ondernemer, kan dit maandelijks, per kwartaal of slechts één keer per jaar. Indien alle bankmutaties correct zijn verwerkt, kan in veel gevallen direct de jaarrekening worden uitgedraaid.

Het verwerken van bankmutaties, gaat snel vanwege de data-import (er hoeft niets te worden overgetypt) en het (batch-gewijs) verwerken met behulp van handige invoersjablonen.

Maar ik wil zoveel mogelijk zelf doen...

Dat kan uiteraard ook. In principe kan iedere ondernemer volledig zelf de boekhouding bijhouden in MasterBalance. MasterBalance levert automatisch een complete jaarrekening. De ondersteuning beperkt zich dan veelal tot advies, controle en aangiftebegeleiding, afhankelijk van wat de ondernemer wil.

Als ik zelf meer doe, bespaar ik toch?

Dat is heel goed mogelijk mits de invoer correct is. Om dat te kunnnen bepalen, zal echter de invoer moeten worden gecontroleerd. Indien er fouten zijn geconstateerd, zullen deze hersteld moeten worden. Het controleren van alle invoer alsook het herstellen, kost in het algemeen meer tijd dan het gezamenlijk in één keer goed invoeren.
Vandaar: First Time Right.

Het zelf invoeren van boekingen, is veelal interessant en voordelig voor ondernemers die eerst een paar keer hebben meegekeken en zich vertrouwd hebben gemaakt met het invoerproces. Dat verschilt per ondernemer en de aard en complexiteit van de administratie.