WWFT Identificatie-opname


Maak een korte identificatie-opname t.b.v. de WWFT


Krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is MasterBalance verplicht haar klanten met beeld en geluid te identificeren.
Daarom wordt u gevraagd een korte opname te maken en deze naar ons te mailen.

Aanwijzingen voor de opname

De opname hoeft maar enkele seconden te duren.

  1. Zorg dat u duidelijk in beeld bent.
  2. Klik op de groene Start-knop.
  3. Spreek uw naam, geboortedatum en geboorteplaats uit.
  4. Toon de eerste pagina van uw paspoort of identiteitsbewijs en houd deze vervolgens dicht bij de camera.
  5. Stop de opname en controleer het resultaat.

Opname

Resultaat
  1. Download de opname naar uw pc.
  2. Mail de opname en een kopie van uw identiteitsbewijs.